<aside> <img src="/icons/send-to_gray.svg" alt="/icons/send-to_gray.svg" width="40px" /> Paylaş: himafet.org

</aside>

<aside> <img src="/icons/conversation_gray.svg" alt="/icons/conversation_gray.svg" width="40px" /> Discord: https://discord.gg/2zV47VwQTU

</aside>

<aside> <img src="/icons/dialogue_gray.svg" alt="/icons/dialogue_gray.svg" width="40px" /> Herkes İçin Mimarlık Derneği (HiM), farklı uğraşlardan gönüllü öğrencilerin ve profesyonellerin bir araya gelerek ülke ve dünya genelinde karşılaşılan sosyal sorunları yaratıcı yollarla gündeme getirebildikleri, bu sorunlar hakkında farkındalığı arttırmak için mimarlık ve tasarım alanlarından çözüm yolları üretmek üzere harekete geçebildikleri bir platformdur.

</aside>


Afet Sonrası Bir Katalizör Olarak Topluluk Merkezi Projesi

<aside> <img src="/icons/dialogue_gray.svg" alt="/icons/dialogue_gray.svg" width="40px" /> Proje, afet sonrası acil durum konutları için belirlenmiş alanlarda, göz ardı edilen ancak afetzedelerin bir araya gelmesine ve normalleşme sürecini destekleyici faaliyetlere aracılık edecek ortak paylaşıma olanak tanıyan geçici bir topluluk merkezi inşa edilmesini önermektedir.

</aside>

Proje Hakkında

📔 Proje Kitapçığı (Türkçe)

📔 Proje Kitapçığı (İngilizce)

Proje Çıktıları

Kahramanmaraş Afet Sonrası Topluluk Merkezi - Tasarım Atölyesi

Kahramanmaraş Afet Sonrası Topluluk Merkezi - Forum

Çocuk Oyun Alanı Tasarım ve Uygulama Atölyesi

Destek bağlantıları

🫴 GoFundMe

🫴 Fonzip

İşbirlikleri

<aside> <img src="/icons/arrow-right_gray.svg" alt="/icons/arrow-right_gray.svg" width="40px" /> Atölye

</aside>

<aside> <img src="/icons/arrow-right_gray.svg" alt="/icons/arrow-right_gray.svg" width="40px" /> CalEarth

</aside>

<aside> <img src="/icons/arrow-right_gray.svg" alt="/icons/arrow-right_gray.svg" width="40px" /> KAF Komün

</aside>

<aside> <img src="/icons/arrow-right_gray.svg" alt="/icons/arrow-right_gray.svg" width="40px" /> Kahramanmaraş Mimarlar Odası

</aside>

<aside> <img src="/icons/arrow-right_gray.svg" alt="/icons/arrow-right_gray.svg" width="40px" /> Sivil Toplum Destek Vakfı

</aside>

<aside> <img src="/icons/arrow-right_gray.svg" alt="/icons/arrow-right_gray.svg" width="40px" /> Poçolana Works

</aside>

<aside> <img src="/icons/arrow-right_gray.svg" alt="/icons/arrow-right_gray.svg" width="40px" /> Oyun Parkı Kolektifi

</aside>

<aside> <img src="/icons/arrow-right_gray.svg" alt="/icons/arrow-right_gray.svg" width="40px" /> TAK (Tasarım Atölyesi Kadıköy)

</aside>

<aside> <img src="/icons/arrow-right_gray.svg" alt="/icons/arrow-right_gray.svg" width="40px" /> Turkey Mozaik Foundation

</aside>

<aside> <img src="/icons/arrow-right_gray.svg" alt="/icons/arrow-right_gray.svg" width="40px" /> Urban.koop

</aside>


Etkinlikler

Önemli Bağlantılar

Açık Kaynak Kütüphane - Afet Sonrası Ortak Yaşam ve Topluluk Alanları

Aposto Bülten - Afet Sonrası Ortak Yaşam ve Topluluk Alanları

Nasıl Bir Mimarlık? - Açık Kaynak

Powered by Fruition